Voeden kan hier

Het ronde beeldmerk met daarop een krachtige illustratie van een kind aan de borst toont in één oogopslag ‘voeden kan hier’. Door plaatsing van het beeldmerk laten bedrijven zien dat ze positief staan tegenover het geven van borstvoeding. Bovendien geven ze aan hiervoor gelegenheid te bieden op hun locatie. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een speciale voedingsruimte. Op die manier draagt het beeldmerk bij aan een positievere houding ten opzichte van het geven van borstvoeding in het openbaar.

Borstvoeding is positief

Het Voedingscentrum vindt het belangrijk dat er een positieve houding komt ten aanzien van het geven van borstvoeding in het openbaar. Negatieve aandacht speelt mee in de afweging om borstvoeding te (blijven) geven. Als vrouwen besluiten om eerder te stoppen met borstvoeding profiteren moeder en kind niet optimaal van de gezondheidseffecten van borstvoeding. In Nederland wordt gemiddeld maar twee maanden borstvoeding gegeven. De WHO raadt vanwege de positieve effecten aan om ten minste zes maanden borstvoeding te geven.